Search
  • טובה רוטשטיין אלקיים

דמותה של הפייה

Updated: Feb 24


פעם בזמנים אחרים, כשהעולם נשלט בידי הירארכיה גברית קמו לתחיה הנשים החופשיות

הראשונות. הן היו מרפאות, כוהנות, אמאזנות, פיות, קוסמות, מכשפות. כולן הביאו אנרגיה נשית

של חמלה וריפוי. ההגמוניה הגברית הרגישה מאוימת מאותן מרפאות והעלתה אותן למוקד. הן

תויגו כמכשפות מעבירות גברים על דעתם. כבר אז נזרעו הזרעים של הדרמה המתחוללת בין

נשים וגברים בעולמנו.


• הפמיניסטית הראשונה דמות של אישה חזקה עם כוחות. עם קול משלה.

• בסיפורים שונים, הפיות מופיעות בעת הצורך, בזמני משבר, והופעתן כרוכה בדרך כלל

בהבעת משאלה. הפיה-הסנדקית מצטרפת לשורה ארוכה של דמויות פלאיות, אלמוניות

לעיתים, המופיעות פתאום על דרכו של הגיבור בסיפורים שונים ומציעות לו עזרה.

• בדרך כלל יש לעזרה הזו איכות של קסם.

• את לכלוכית כולם מכירים. חשבתם פעם על הנרטיב שמגלמת הדמות הנשית

• במרתף חלשה העולם פועל עליה והיא לא מגיבה

• האופציות היחידות שלה לחכות לנסיך או...פייה

• אכן פיות מיצגות נרטיב של כוחות נפש הרבה פעמים. בעבודתי כמטפלת אני פוגשת

אנשים שנמצאים במרתף או בבור כפי שאני קוראת לזה כולנו מוצאים עצמנו שם

במהלך חיינו ...

• אז בחיים באמת אין פיות קונקרטיות. הפיות הן כוחות הנפש שבתוכנו, הכוח לצאת

מבורות, לצלוח קשיים, לשנות דפוסי חשיבה וכן במסע הזה ילוו אותנו פיות אנשים

שיצליחו לתת לנו את הכח לצלוח.3 views

Recent Posts

See All

כובע קסמים...

תמיד חלמתי על כובע קסמים... כמה פעמים רציתם מאוד להגשים את משאלותיכם ולשנות את המציאות שבה אתם נמצאים?... המרחב הזה שבין הדימיון למציאות נקרא בשפה המקצועית מרחב ביניים המרחב בו מתרחש המשחק החלום. כשהי